• Bianca Brits

Laat Jou Lig Skyn

Ek was nog altyd bietjie versigtig om die dinge waarin ek goed is regtig ten volle in werking te sit en my talente en passies uit te leef. Selfs om my skryfwerk aan die publiek bloot te stel, laat my so bietjie huiwerig voel. Nie noodwendig omdat ek nie in myself glo nie, al is daar altyd maar 'n mate van twyfel en wonder of dit goedgenoeg is, maar hoofsaaklik omdat ek bang is hoe ander die volle uitlewing van my passies gaan interpreteer.

Ons is geleer om nederig te wees. Om nooit te dink ons is beter as ander nie en om altyd die minste te wees. Daar is hierdie idee dat jy moet eerder terugstaan sodat ander se liggies kan skyn. Deur nie die aandag op jouself te vestig nie, is 'n bewys van 'n goeie, nederige Christen. En dis waar die stryd in my kop begin. Hoe leef ek dit uit wat die Here my gegee het om te doen, sonder dat dit vir ander kan voorkom dat ek dink ek is beter? Of dat ek wil spog of iets probeer bewys? Terselfdetyd voel dit of ons in die skadu's van ander se lig staan. Die wêreld is baie kompeterend deesdae en mense vergelyk gedurig mekaar se prestasies en talente. Jy kyk om jou rond en sien wat ander al behaal het en voel dat jou lewe geen vordering maak nie. Dat jy uitmis, agter is of bloot net onsigbaar is. Daar is konstant 'n geveg om raakgesien te word en mekaar te 'outshine'.

Maar dis geensins wat die Here vir ons in gedagte gehad het nie. Hy het elkeen van ons uniek geskape met unieke gawes en talente. Gawes en talente wat Hy wíl hê ons moet gebruik vir die opbou van Sy Koninkryk. Die Skrif waarsku ons juis om nie hierdie gawes onder 'n emmer te plaas nie. Dit het nog nooit vir die Here gegaan oor wie beter is nie. Hy het nie vir sekere mense beter talente as ander gegee nie. Jou talent moet ten volle gebruik word vir wat God jóú bestem het om te doen. Sáám maak elkeen van ons 'n verskil in die wêreld deur jou eie talent ten volle te benut. Jy moet jou talent gebruik, want dis hoe jy 'n verskil vir Hom gaan maak. Dit gaan nie oor jou en hoe goed of oulik jy is nie, maar oor Hom en dit wat Hy in jou lewe gedeoponeer het en hoe Hy jou kan gebruik. En jy het niks om oor te spog nie, want die talent kom nie vanuit jouself nie, maar Hy kry al die eer daarvoor.

Gebruik jou gawes en talente. Lewe jou passies uit. Dit is waarvoor jy geskape is. Laat jou lig skyn vir die hele wêreld om te sien.
Moenie bang wees om jou lig te skyn omdat jy bekommerd is oor wat ander gaan dink nie. En moet ook nie ander se lig vrees en glo dat jy in hulle skaduwee gaan opeindig nie. Donkerte is slegs die afwesigheid van lig. As elkeen van ons fokus op ons eie lig en daardie lig laat skyn vir Hom, dryf ons alle donkerte weg en kan daar nie enige skaduwees wees om in te lewe nie.

Indien jy voel jy leef nog in ander se skaduwees, sit jóú lig aan


522 views0 comments

Recent Posts

See All